Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013

0 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΟΧ: Έπαθλο, αγώνας μουντιάλ στη Βραζιλία


Διαγωνισμός Αθλητικού Ομίλου Χαλκίς. Ο Α.Ο. Χαλκίς διοργανώνει τον μεγαλύτερο αθλητικό διαγωνισμό που έγινε ποτέ και παρέχει στον νικητή του διαγωνισμού ένα μαγευτικό ταξίδι στο Ρίο ντε Τζανέιρο κατά την διάρκεια του Παγκόσμιου κυπέλλου εθνικών ομάδων 2014. Μπείτε στην κλήρωση και μπορείτε να είστε κι εσείς ο τυχερός που θα ταξιδέψει δωρεάν στην Βραζιλία, μαζί με ένα πρόσωπο της επιλογής σας

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν μόνον φυσικά πρόσωπα εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό θα ακυρωθεί άμεσα. 
 2. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο διαγωνισμό όλα τα πρόσωπα που αποτελούν το Διοικητικό συμβούλιο του Αθλητικού ομίλου Χαλκίς, οι ποδοσφαιριστές και προπονητές του Αθλητικού Ομίλου Χαλκίς, οι εργαζόμενοι της εταιρίας ΚΑΠΑ TELA.E., καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως πρώτου (Α’) βαθμού.
 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 18/10/2013 έως 26/04/2014.
 4. Ο Αθλητικός Όμιλος Χαλκίς διατηρεί την ιστοσελίδα www.aoxalkisfc.gr ενώ η εταιρία που παρέχει την υπηρεσία premiumsms, η ΚΑΠΑ TELA.E. διατηρεί την ιστοσελίδα www.kapatel.gr. Από τις 18/10/2013 έως και την 26/04/2014 κάθε συμμετέχων θα μπορεί, στέλνοντας ένα SMSσύμφωνα με την συνθήκη «ΑΟΧ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ», να αποκτά το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Αντιστοιχεί μια συμμετοχή ανά SMS. Για τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δυνάμει του παρόντος όρου, νόμιμος δικαιούχος οιουδήποτε δικαιώματος που προβλέπεται ρητά (π.χ. συμμετοχής στην κλήρωση, του δώρου σε περίπτωση ανάδειξης) είναι ο συμμετέχων (φυσικό πρόσωπο) στο διαγωνισμό με στοιχεία, όπως αυτά έχουν αναγραφεί από τον ίδιο με την αποστολή του SMS.
 5. Θα κληρωθεί ένας τυχερός, ο οποίος θα κερδίσει το παρακάτω δώρο- ταξίδι όπως αναφέρεται στους παρόντες όρους. Τουλάχιστον ο ένας από τους δύο ταξιδιώτες θα πρέπει να είναι άνω των 18. Ο νικητής θα κερδίσει ένα μαγευτικό ταξίδι για 6 νύχτες στο Ρίο ντε Τζανέιρο με αεροπορικά, διαμονή, μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο. Η ακριβής χρονική περίοδος που θα πραγματοποιηθεί το ταξίδι θα επιλεγεί από τον διοργανωτή Α.Ο. Χαλκίς, σε συνεργασία με εξουσιοδοτημένο ταξιδιωτικό πράκτορα, με την προϋπόθεση η χρονική περίοδος αυτή θα είναι εντός της διοργάνωσης του Παγκοσμίου κυπέλλου εθνικών ομάδων 2014. Η επιβεβαίωση της κράτησης σηματοδοτεί χρονικά την οριστική απόκτηση της ιδιότητας του νικητή του διαγωνισμού. Μέχρι την επιβεβαίωση της κράτησης η κτήση της ιδιότητας του νικητή του διαγωνισμού είναι προσωρινή. Στην περίπτωση που ο νικητής επιθυμεί αλλαγή στον ναύλο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αλλαγή κατηγορίας), οφείλει να καλύψει την επιπρόσθετη οικονομική διαφορά με δική του ευθύνη και δαπάνη, κατόπιν συνεννοήσεως με τον διοργανωτή Α.Ο. Χαλκίς και τον αρμόδιο ταξιδιωτικό πράκτορα, τον οποίο ο Α.Ο. Χαλκίς θα έχει εξουσιοδοτήσει για τις λεπτομέρειες του ταξιδιού. Ουδεμία περαιτέρω ανάγκη ή δαπάνη νικητή ή / συνοδού του πέρα από όσες ρητά αναλαμβάνονται δυνάμει των παρόντων καλύπτεται στα πλαίσια του διαγωνισμού (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεν περιλαμβάνεται οιαδήποτε δαπάνη που αφορά σε λοιπά έξοδα ψυχαγωγίας, τοπικές ξεναγήσεις και λοιπές μετακινήσεις, φιλοδωρήματα, προσωπικές δαπάνες.)
 6. Κάθε νικητής και συνοδός είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να προβεί έγκαιρα πριν την αναχώρηση σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την έκδοση διαβατηρίου ή άλλων ταξιδιωτικών εγγράφων που μπορεί να απαιτούνται για τον τόπο προορισμού, καταβάλλοντας κάθε σχετική δαπάνη.
 7. Με την ολοκλήρωση της κλήρωσης και ειδοποίηση του νικητή ο Α.Ο. Χαλκίς απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη. Ο Α.Ο. Χαλκίς, ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει και ουδεμία ευθύνη θα φέρει για καθυστερήσεις, ματαιώσεις, αναβολές, καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη (υλική, ηθική, σωματική) τυχόν υποστεί ο νικητής ή / και συνοδός του κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεόμενων άμεσα ή έμμεσα και εν γένει με οποιοδήποτε τρόπο με το δώρο ή οφειλόμενη στην χρήση του, δεν υπόσχεται ούτε εγγυάται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με το εν λόγω δώρο, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών εκ μέρους ακτοπλοϊκών εταιρειών, αεροπορικών εταιρειών, ξενοδοχείων ή άλλων φορέων, ούτε θα φέρει ευθύνη σε περίπτωση διαπράξεως απάτης από οποιονδήποτε τρίτο ή συμμετέχοντα ή νικητή.
 8. Ο νικητής θα ανακηρυχθεί μετά από κλήρωση που θα διενεργηθεί την 26η Απριλίου, ημέρα Σάββατο στα γραφεία της ομάδας Α.Ο. Χαλκίς. Την κλήρωση θα την πραγματοποιήσει εξουσιοδοτημένος συμβολαιογράφος, ενώ θα υπάρχει και μία διμελής επιτροπή αποτελούμενη από εκπρόσωπους του Α.Ο. Χαλκίς , οι οποίοι θα είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο της νομιμότητας της κλήρωσης. Τα ονόματα των προσώπων που θα απαρτίζουν την διμελή επιτροπή, θα ανακοινωθούν έως και 24 ώρες πριν από την ώρα της κλήρωσης. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέσω Η/Υ ο οποίος θα είναι συνδεδεμένος με την ηλεκτρονική πλατφόρμα (server) της ΚΑΠΑ TELA.E.. Η κλήρωση εκτός από το όνομα του νικητή, θα αναδείξει και δύο ονόματα επιλαχόντων, τα οποία θα διατηρηθούν για την περίπτωση που ο νικητής δεν βρεθεί για να παραλάβει το δώρο του. Αν για οιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή της κλήρωσης στον ως άνω τόπο ή κατά την προαναφερόμενη ημέρα ή/και ώρα, η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, την ημέρα, ώρα ή τόπο με προηγούμενη προ 24 ωρών ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα www.aoxalkisfc.gr, όπου θα υπάρχουν και οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής.
 9. Ο νικητής που θα αναδειχτεί, θα ενημερωθεί την 26/04/2014 από τον Α.Ο. Χαλκίς είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω SMSστο τηλέφωνο από το οποίο έχει λάβει μέρος στον διαγωνισμό. Το όνομα του νικητή αλλά και του συνταξιδιώτη του σε αυτό το ταξίδι, θα αναρτηθούν επίσης στην ιστοσελίδα www.aoxalkisfc.gr καθώς και στην ιστοσελίδα που διατηρεί ο Α.Ο. Χαλκίς στο Facebook, www.facebook.com/aoxalkis. Η προσπάθεια ειδοποίησής του νικητή θα αποδεικνύεται πλήρως με την αποστολή σχετικού μηνύματος SMS στον νικητή που έχει διαθέσει τα αντίστοιχα στοιχεία. Ουδεμία ευθύνη φέρει ο Α.Ο. Χαλκίς για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του νικητή και δη όταν οφείλεται σε μη απάντηση του τηλεφώνου του, μέσω του οποίου έχει λάβει μέρος στον διαγωνισμό, ούτε και υποχρεούται να συνεχίσει την προσπάθεια ειδοποίησης μετά το πέρας του ως κάτω χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία παρέλθουν τρεις (03) ημέρες από την ημερομηνία της κλήρωσης για τον νικητή και εφόσον αυτός δεν έχει αποδεχθεί το δώρο του για οποιοδήποτε λόγο, ο Α.Ο. Χαλκίς θα επιλέξει τον δεύτερο επιλαχών ως νικητή μέσω της κλήρωσης που θα έχει ήδη πραγματοποιηθεί.
 10. Για την παραλαβή του δώρου είναι απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του νικητή καθώς και η συμπλήρωση και υπογραφή κάθε σχετικής δήλωσης αποδοχής που εύλογα θα του ζητηθεί ως προϋπόθεση και προαπαιτούμενο παράδοσης του δώρου. Το δώρο δεν εξαργυρώνεται. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο στο τηλέφωνο, μέσω του οποίου έχει πάρει μέρος στον διαγωνισμό. Διευκρινίζεται πως κάθε έξοδο και μετακίνηση - μεταφορά που απαιτείται για την παραλαβή του δώρου βαρύνει αποκλειστικά τον νικητή.
 11. Το δώρο είναι προσωπικό δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίσταται ή εξαργυρώνεται. Ο νικητής και ο/η συνοδός του λαμβάνουν μέρος στο ταξίδι με πλήρη δική τους ευθύνη. Ο νικητής φέρει την πλήρη ευθύνη τυχόν ανήλικου συνοδού του.
 12. Ο Α.Ο. Χαλκίς δεν φέρει ευθύνη που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται αζήμια των υποχρεώσεών του.
 13. Ο Α.Ο. Χαλκίς διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τον Α.Ο. Χαλκίς, παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό.
 14. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στον διοργανωτή για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιόφωνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, ο Α.Ο. Χαλκίς επιφυλάσσει για τον εαυτό του το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση για διαφημιστικούς σκοπούς, καθώς και να προβεί σε χρήση του ονόματος και της εικόνας των συμμετεχόντων χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους, η δε συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.
 15. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι με οιοδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά και αποδέχονται ότι ο Α.Ο. Χαλκίς και η ΚΑΠΑ TEL έχουν το δικαίωμα να εντάξουν τα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τους σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων. Το ως άνω Αρχείο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών και άλλων συναφών σκοπών καθώς και για μελλοντική ενημέρωσή τους σχετικά με διαφημιστικές – προωθητικές ενέργειες (marketing) των προϊόντων και υπηρεσιών του Α.Ο. Χαλκίς. Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός του ανωτέρω, νομικού προσώπου. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν. Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο
 16. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων συμμετοχής καθώς και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.
 17. Αρμόδια για κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: